หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2559 
        -ติดต่อสอบถามได้ที่งานจัดเก็บรายได กองคลัง อบต.ดอน 089-8454600   -การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ 1 กพ.59-31 มี.ค.2559   -การชำระภาษีป้ายประจำปี 2559 ตั้งแต่1 ม.ค. 59- 31 มี.ค.2559
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2558 
        ติดต่อสอบถามได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ดอน โทร 089-8454600   -การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 ตั้งแต่1 ม.ค.-30 เม.ย.2558   -การชำระภาษีป้ายประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ขององค์การ... 
     
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบต.บ้านนา เรื่อง มติ ครม.ขยายเวลาและวงเงินการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด... 
     
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญประจำปี 2559 สมัยที... 
     
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ปรับภูมิทัศน์หนองบะยาว เพื่อปลูกต้นไม้และ... 
     
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี 2558 ในเขต อบต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา... 
     
ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัย... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัย... 
     
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2559... 
     
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้อที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายประจำปี๒๕๕๘... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรืองรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกรดม.5-บ้านส่องเหนือม.6
   ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านตะกุด(ครั้งที่ 3)
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการบ้านใหม่โพธิ์งาม ...
 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 ...
งานสงกรานต์ ปี 2557 ...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชน ปี 2557 ...
 
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


โครงการครอบครัวผาสุก ลดความรุนแรง ลดภาวะโลกร้อน ปี 2553
โครงการครอบครัวผาสุก ลดความรุนแรง ลดภาวะโลกร้อน ปี 2553  

กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่งครอบครัว  ชุมชน เพื่อสร้างความรักความสมัคคี ให้รู้จักทำงานร่วมกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วตำบลดอน จัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2553


กิจกรรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์  

ผู้บริหาร สมาชิกส.อบต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553
ผู้บริหาร สมาชิกส.อบต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553  

โครงการประชาคมตำบล ประจำปี 2554
โครงการประชาคมตำบล ประจำปี 2554  

โครงการประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2554


องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จัดงานวันเด็ก ปี2555
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จัดงานวันเด็ก ปี2555  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวันที่ 22 กันยายน 2555 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอน


การรับสมัครนายกฯและสามชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
การรับสมัครนายกฯและสามชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  

การรับสมัครนายกฯและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอน


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557  

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557  

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557  

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการบ้านใหม่โพธิ์งาม
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการบ้านใหม่โพธิ์งาม  

ภาพกิจกรรมกองทุนสปสช.2558
ภาพกิจกรรมกองทุนสปสช.2558  
คุณคิดอย่างไรกับการจ่ายเบี้ยยังชีพของ อบต.
จ่ายที่หมู่บ้าน
จ่ายที่ อบต.
จ่ายผ่านบัญชี
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.235.46.164
คุณเข้าชมลำดับที่ 997,588


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-020-612
Email : admin@donlocal.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.