หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
สาส์นจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ของอบต.ดอน 
      บริหารส่วนตำบลดอน เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ของอบต.ดอน
ประชาสัมพันธ์เบอร์ call center 
      องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ขอแจ้งเบอร์ call center เพื่อเป็นประโยชน์สให้ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ร้องเรียน ร้องทุกข์ได้
โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลดอน 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องโค หมู่ที่ 2
   ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 6
   ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 16
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 16
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องโค หมู่ที่ 2
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์ น้อมเกล้าๆ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 8,11,15 ...
โครงการปลูกป่า วันรักษ์ต้นไม้ 3 สิงหาคม 2560 ...
โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ฝักตบชวา" ...
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการบ้านใหม่โพธิ์งาม ...
 
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


โครงการครอบครัวผาสุก ลดความรุนแรง ลดภาวะโลกร้อน ปี 2553
โครงการครอบครัวผาสุก ลดความรุนแรง ลดภาวะโลกร้อน ปี 2553  

กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่งครอบครัว  ชุมชน เพื่อสร้างความรักความสมัคคี ให้รู้จักทำงานร่วมกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วตำบลดอน จัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2553


กิจกรรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์  

ผู้บริหาร สมาชิกส.อบต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553
ผู้บริหาร สมาชิกส.อบต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553  

โครงการประชาคมตำบล ประจำปี 2554
โครงการประชาคมตำบล ประจำปี 2554  

โครงการประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2554


องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จัดงานวันเด็ก ปี2555
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จัดงานวันเด็ก ปี2555  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวันที่ 22 กันยายน 2555 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอน


การรับสมัครนายกฯและสามชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
การรับสมัครนายกฯและสามชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  

การรับสมัครนายกฯและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอน


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557  

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557  

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557  

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการบ้านใหม่โพธิ์งาม
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการบ้านใหม่โพธิ์งาม  

ภาพกิจกรรมกองทุนสปสช.2558
ภาพกิจกรรมกองทุนสปสช.2558  
คุณคิดอย่างไรกับการจ่ายเบี้ยยังชีพของ อบต.
จ่ายที่หมู่บ้าน
จ่ายที่ อบต.
จ่ายผ่านบัญชี
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.158.55.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,254,935


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-020-612
Email : admin@donlocal.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.